Chứng khoán Hàn Quốc Chịu Thiệt Hại Lịch Sử Trong Quý 4/2023, Doanh Thu Môi Giới Chỉ Đạt 100 Triệu Đồng

Mặc dù công ty đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi trong giai đoạn cuối năm 2023, nhưng hiện tại, hoạt động kinh doanh vẫn chưa đạt được kết quả khả quan. Các lĩnh vực kinh doanh ghi nhận doanh thu thấp và trong một số trường hợp, thậm chí là lỗ ròng…

Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) vừa công bố Báo cáo Tài chính quý 4/2023, trong đó doanh thu hoạt động đạt 26 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Các yếu tố chủ yếu đóng góp vào doanh thu của JBSV trong quý vừa qua là lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với mức 12 tỷ đồng và lãi từ các tài sản tài chính được ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) với mức 11 tỷ đồng, tăng 105% và giảm 9% lần lượt so với quý 4/2022.

Doanh thu môi giới đạt hơn 100 triệu đồng, trong khi lãi từ cho vay và phải thu hơn 2 tỷ đồng, cả hai khoản này đều không có trong cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu tài chính đạt gần 90 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính ghi nhận hơn 3,3 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí quản lý CTCK tăng mạnh lên gần 30 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do chi phí lương, các khoản phúc lợi, chi phí mua ngoại và chi phí khác.

Với kết quả này, JBSV đã ghi nhận lỗ trước thuế gần 12 tỷ đồng trong quý 4/2023, trong khi cùng kỳ năm trước đạt lãi gần 3 tỷ đồng. Lỗ sau thuế tương ứng với khoản gần 11 tỷ đồng. Công ty chỉ ra rằng sự gia tăng đáng kể của chi phí quản lý và chi phí quảng cáo khuyến mãi là nguyên nhân chính dẫn đến giảm lợi nhuận so với cùng kỳ trước đó.

Trải qua cả năm 2023, doanh thu hoạt động của Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) đã đạt 109 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu chi phí, Chi phí Quản lý CTCK vẫn là mảng chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất với 81 tỷ đồng, bên cạnh đó là 11 tỷ đồng chi phí hoạt động và 10 tỷ đồng chi phí tài chính. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của JBSV cả năm 2023 chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm 84%.

JBSV, là công ty chứng khoán 100% vốn đầu tư từ Ngân hàng Kwangju, thành viên của Tập đoàn Tài chính JB (JBFG) Hàn Quốc. Mặc dù công ty đã liên tục tung ra thị trường nhiều chương trình ưu đãi như miễn phí giao dịch và lãi margin thấp hàng đầu thị trường, nhưng kết quả kinh doanh vẫn chưa đạt được sự khả quan.

Doanh thu môi giới của JBSV trong cả năm 2023 chỉ đạt hơn 100 triệu đồng, trong khi chi phí môi giới lại là hơn 3 tỷ đồng, dẫn đến lỗ ròng 3 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động cho vay cũng chỉ khoảng 2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của JBSV đạt 1.202 tỷ đồng, tăng 207 tỷ đồng (21%) so với đầu năm. Tài sản này bao gồm hơn 61 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 343 tỷ đồng tài sản tài chính được ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), 468 tỷ đồng khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và gần 156 tỷ đồng các khoản cho vay. Vốn chủ sở hữu đạt 997 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư.

Bài viết nổi bật

Theo dõi chúng tôi

©2023 leakexpress.com. All Right Reserved.