Sự Kiện và Tin Tức Chứng Khoán Ngày 29/1: Cập Nhật Nhanh Chóng

Tin từ các doanh nghiệp:

CTCP Kim khí Miền Trung (KMT): Ngày 20/2/2024 là ngày cuối cùng để đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến diễn ra vào 22/3/2024.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP): Ngày 11/3 là ngày cuối cùng để đăng ký nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). VDP dự kiến chi trả vào 22/5/2024. Đồng thời, 11/3 cũng là ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào 13/4/2024.
Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): Ngày 1/2 là ngày cuối cùng để đăng ký nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). HUB dự kiến chi trả vào 29/2/2024.

Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP): Đã nhận quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái do vi phạm (1) Không có giấy phép môi trường và (2) Vi phạm quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường, vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần. CAP bị xử phạt tổng cộng 500 triệu đồng và buộc phải chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường.
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông:

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL): SUMITOMO CORPORATION đã bán toàn bộ 840 nghìn cổ phiếu HTL thuộc sở hữu (chiếm 7% vốn). Giao dịch thực hiện trong phiên 25/1/2024, qua đó không còn là cổ đông tại HTL.
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC): Phó Tổng Giám đốc kiêm người được uỷ quyền CBTT Nguyễn Minh Tân đã thực hiện 19.200 quyền mua. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 28.900 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 23-25/1/2024.

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel (HMC): Bà Nguyễn Thúy Ly đã mua 19.500 cổ phiếu HMC, tăng sở hữu lên gần 2,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,98% vốn). Giao dịch thực hiện trong phiên 25/1/2024.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Bà Đoàn Thị Nguyên Xuân báo cáo đã bán 80 nghìn cổ phiếu HAG, sau giao dịch còn nắm 73.593 cổ phiếu HAG tương ứng tỷ lệ 0,008%. Giao dịch thực hiện từ 11/1 đến 23/1/2024.

Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PVS): Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán 1 triệu cổ phiếu PVS, hạ sở hữu xuống còn hơn 28 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 5,89% vốn. Giao dịch thực hiện trong phiên 18/1/2024.

CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (TKG): Cổ đông lớn Vũ Khánh Hòa đã mua 81.800 cổ phiếu TKG. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch còn 428.200 cổ phiếu (tỷ lệ 6,78%). Giao dịch thực hiện trong phiên 17/1/2024. Cùng chiều, cổ đông lớn Đoàn Thị Thanh Yến đã mua 250.000 cổ phiếu TKG. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ 7,92%). Giao dịch thực hiện trong phiên 19/1/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông:

Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoằng đăng ký bán toàn bộ 368.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 31/1 đến 29/2/2024.

CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (VXT): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Vạn Xuân đăng ký mua 120.000 cổ phiếu VXT. Thời gian giao dịch dự kiến từ 1/2 đến 1/3/2024.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư.

Bài viết nổi bật

Theo dõi chúng tôi

©2023 leakexpress.com. All Right Reserved.