Thông tin Cập nhật CTCK ngày 19/1: Những Tổ chức Chứng khoán lớn công bố Kết quả Lợi nhuận năm 2023, BSC ghi nhận sự tăng trưởng đến 300%

Lãi trước thuế quý 4 của BSC Tăng 313%, Đạt 80 Tỷ Đồng; Mức Lợi Nhuận Cả Năm 2023 Vượt 500 Tỷ…

Đến ngày 19/11, đã có 34 công ty chứng khoán công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023 với kết quả khá tích cực. Một số trong số đó thậm chí đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) đã ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 4 tăng nhẹ 8% lên 269 tỷ đồng. Trong đó, hơn 51 tỷ đồng từ lợi nhuận tài sản FVTPL và 121 tỷ đồng từ lợi nhuận cho vay và phải thu. Chi phí hoạt động giảm 41%, xuống còn 100 tỷ đồng. Nhờ vào điều này, lợi nhuận trước thuế của BSC trong quý 4 đã tăng trưởng đáng kể, đạt 80 tỷ đồng, tăng 313% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2023, BSC đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 242%, lên mức 509 tỷ đồng. Dư nợ margin cuối quý 4 tăng 1.452 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 4.147 tỷ đồng, mặc dù đã giảm khoảng 300 tỷ so với cuối quý 3/2023.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) báo cáo lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 90 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, nâng mức lợi nhuận cả năm 2023 lên 492 tỷ đồng, gấp 5 lần con số năm 2022.

Ở nhóm vốn hóa nhỏ hơn, Chứng khoán Guotai Junan đã ghi nhận lãi hơn tỷ đồng trong quý 4, ngược lại với quý 4/2022 khi lỗ gần 2 tỷ. Tính đến cuối năm 2023, công ty báo cáo lãi 33 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với kết quả năm trước.

Trái ngược, Chứng khoán Thủ Đô (CASC) ghi nhận lỗ trước thuế gần 9 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm 2022 vẫn lãi hơn 1 tỷ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư.

Bài viết nổi bật

Theo dõi chúng tôi

©2023 leakexpress.com. All Right Reserved.